اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس شبیه سازی کامپیوتری و مبانی نظریه محاسبه رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شبیه سازی کامپیوتری و مبانی نظریه محاسبه رشته فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندار...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جمعیت شناسی ایران رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جمعیت شناسی ایران رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی صنعتی رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی صنعتی رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس کاربرد جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس کاربرد جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری و رفاه و تعاون) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی ن...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس نظریه زبان ها و ماشین ها رشته فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس نظریه زبان ها و ماشین ها رشته فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 13 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس معماری کامپیوتر رشته فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و نرم افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس معماری کامپیوتر رشته فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار و مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 14 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اصول طراحی کامپایلر رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس اصول طراحی کامپایلر رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 12 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی ن...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته ریاضی و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته ریاضی و فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل